Институт современных информационных технологий в образовании

Не уставайте делать добро - Жакшылык жерде калбайт

2020-жылдын 28-январында ББЗИТИнин «Педагогика» жана «Лингвистика...
1245454

2020-жылдын 28-январында ББЗИТИнин «Педагогика» жана «Лингвистика» кафедраларынын профессордук-окутуучулар курамына «Сапаттуу Билим» аккредитациялык агенттигинин директору П.З.Бостонова «Билим берүү программасы жана отчет жазууну ички баалоо» аттуу семинарын өткөрдү. [Показать эскизы] Жыйынтыгында катышуучуларга…

  • Автор: Kanat Salbaev
  • Создано: Февраль 3rd, 2020
Читать далее >>>

Медиаресурсы ИСИТО