билим берүүдѳгү заманбап информациялык технологиялар институту

Жакшылык жерде калбайт - Не уставайте делать добро

2020-жылдын 9-октябрында ИСИТОнун Окумуштуулар кеңешинин кезектег...
1

Анда төмөндөгү маселелер каралып, тиешелүү чечимдер кабыл алынды: 1. ИСИТОну өнүктүрүүдөгү приоритеттүү багыттар. 2. Окумуштуулар кеңешинин, окуу-методикалык кеңештин, факультеттин кеңешинин, медколледждин жана профколледждин педкеңештеринин курамын түзүү жана бекитүү. 3. ИСИТОнун 2020-2021-окуу жылындагы…

  • Автор: Sheraman Talantbekov
  • Создано: Октябрь 9th, 2020
Читать далее >>>

Медиаресурсы ИСИТО