Институт современных информационных технологий в образовании

Не уставайте делать добро - Жакшылык жерде калбайт

Бардык жолдор ИСИТОго алып барат…
aboutisito

ИСИТО 2003-жылы 10-ноябрда түптөлгөн. Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын ичинен Билим берүүдөгү заманбап информациялык технологиялар институту (ИСИТО) учурда өнүгүүнүн жолунда десек жаңылышпайбыз. Түптөлгөнүнө 17 жыл болсо дагы өлкөбүздөгү алдыңкы окуу жайлар…

  • Автор: ulukbek16
  • Создано: Ноябрь 6th, 2020
Читать далее >>>

Медиаресурсы ИСИТО