Институт современных информационных технологий в образовании

Не уставайте делать добро - Жакшылык жерде калбайт

Бардык жолдор ИСИТОго алып барат…


ИСИТО 2003-жылы 10-ноябрда түптөлгөн. Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын ичинен Билим берүүдөгү заманбап информациялык технологиялар институту (ИСИТО) учурда өнүгүүнүн жолунда десек жаңылышпайбыз. Түптөлгөнүнө 17 жыл болсо дагы өлкөбүздөгү алдыңкы окуу жайлар менен теңтайлашып келет. Замандын суроо-талаптарына ылайык адистиктер ачылып, элибиздин ак батасын алууда. Жаңы окуу имараттары ишке берилип, андагы окуу бөлмөлөрү заманбап окуу-усулдук техникалар менен жабдылып, студенттердин толук кандуу терең билим алышына зор мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө.  Жогорку кесиптик билим берүү факультети 6 адистик, медициналык колледж 5 адистик, “Авангард” кесиптик колледжи 10 адистик боюнча өз ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп келишет. Мындан сырткары, Токмок, Токтогул, Талас жана Баткенде ИСИТО калкты дипломдуу адистер менен, аймактарды кадрлар менен камсыз кылууда эбегейсиз чоң роль ойноп келет. Бул өлкөбүздүн приоритеттүү багыттарына, мамлекеттин бараандуу саясатына туура келет.

Жыл сайын окуу жайдын профессордук-окутуучулар курамы Кыргыз Республикасынын аймагында өткөрүлүп турган сабакты өтүүнүн инновациялык ыкмалары боюнча уюштурулган тренинг, семинарларга активдүү катышып турат жана квалификациясын жогорулатуу үчүн атайын окууларга барышат. Студенттердин сапаттуу билим алышын камсыз кылууда Институтта 120 окутуучу эмгектенет, анын ичинен 4 илимдин доктору, 16 илимдин кандидаты, 10 КР Билим берүүсүнүн мыктысы бар. Мындан сырткары, жаш илимий-педагогикалык кадрларды даярдоодо жана илимий-изилдөө жумуштарын жүргүзүүдө Илимий кеңешчилердин кеңеши ат көтөргүс жумуштарды жасоодо. Кеңештин курамында өлкөбүздө гана эмес, жакынкы жана алыскы чет мамлекеттерге чейин таанымал, илимдин корифейлери: Кыргыз Республикасынын Баатыры, академик М.М.Мамытов, академик Т.К.Койчуев, академик Д.К.Кудаяров, академик А.Р.Раимжанов, академик О.А.Тогусаков, п.и.д.,профессор Н.Ишекеев, ю.и.д.,профессор Л.Ч.Сыдыкова, м.и.д.,профессор Я.М.Песин, б.и.д.,профессор М.Дж.Айтуганов жана п.и.д., профессор Ж.А.Чымановдор бар.


 

Окуу жайыбыздагы эже-агайлардын күчү менен даярдалган илимий макалалар, окуу куралдары, монографиялар жыл сайын ата мекендик жана чет өлкөлүк басылмалардан жарык көрүп турат. Учурда эки докторлук жана жети кандидаттык илимий изилдөөлөр жазылууда.

Акыркы жылдары КР Билим берүү жана илим министрлигинин окуу жайларга болгон талаптарын аткаруу, аккредитациядан өтүү жумуштары абдан активдешти. Биз бул багытта, “Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо” агенттиги менен тыгыз иштешип жатабыз. Бул агенттик кызматкерлерибизди атайын курстардан өткөрүп, окутуп жатышат.

Институт Япония, Германия, Турция, Казакстан өндүү мамлекеттер менен билим берүү жана илим тармагы боюнча жигердүү иштерди жүргүзүп келет. Мындай мүмкүнчүлүктөрдүн болушу ИСИТОнун окутуучулары менен студенттеринин кесипкөй адис катары калыптануусу  үчүн абдан маанилүү. Тажрыйба алмашуу, жумуш орундары менен камсыз болуу – ар бир студенттин кыялы.

Биздин жетекчилик студенттердин татыктуу билим, тарбия алуусу, мугалимдерибиз менен кызматкерлерибиздин жагымдуу иштөөсү үчүн бардык тиешелүү шарттарды түзүп берүүдө. Мамлекеттин  ар тараптуу өнүгүүсүнө, билим берүү тармагына, республикага кадрларды даярдоодо ИСИТОнун дагы кошкон чоң салымы бар.

 

Мамлекеттик тил боюнча проректор,

КР Билим берүүсүнүн мыктысы, ф.и.к.                                                                                                          Шаршенбаев А.К.


  • Автор: ulukbek16
  • Создано: Ноябрь 6th, 2020
  • Просмотрено: 77