Институт современных информационных технологий в образовании

Не уставайте делать добро - Жакшылык жерде калбайт

Китеп жашоо булагы


Билим берүүдөгү заманбап информациялык технологиялар институнун ректору эл аралык илимдер академиясынын академиги, экономика илимдеринин доктору, профессор Борис Хамитович Кубаев өзү окуп бүткөн  Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Төмөнкү-Чүй орто мектебине жана окуучуларына окуу китептерин белеке берди. Ал жердеги жамаат жана окуучулар өздөрүнүн кубанычы койнуна батпай, чоң ыраазчылыгын билдиришти.

Уюштуруу жана тарбия иштери боюнча проректор

К.Б. Жаникулов


  • Автор: Kanat Salbaev
  • Создано: Февраль 21st, 2019
  • Просмотрено: 512