Институт современных информационных технологий в образовании

Не уставайте делать добро - Жакшылык жерде калбайт

Онлайн окутуу – билим берүү технологиясы катары темасында Эл аралык тегерек үстөл өткөрөт.


БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ ЗАМАНБАП МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТИ (БЗМТИ)

КАЗАК ЭМГЕК ЖАНА СОЦИАЛДЫК МАМИЛЕЛЕР АКАДЕМИЯСЫ (КазЭжСМА)

                                    

12 13                                                

Уюштуруу комитетинин дареги:  Кыргыз  Республикасы, 720019, Бишкек ш.,

Махатма Ганди көч. 114, тел.: +996 312 35 90 70.

эл.почта: info@ isito.kg

Казакстан Республикасы, A05E3A0, Алматы ш., Наурызбай батыр көч., 9;                                «Казак эмгек жана социалдык мамилелер академиясы» мекемеси (КазЭжСМА); Муханова Гайни Казибаевна (илим жана эл аралык байланыштар боюнча проректор): +7.701.4504547; gaini.mukhanova@atso.kz

Zoom платформасындагы эл аралык тегерек үстөлгө катышуу үчүн алдын ала катталыңыз:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEud-mtpzMoGN3l4kxHP1-I_NI1mf5ZxEBB

Катталгандан кийин сиз конференцияга кирүү жөнүндө маалыматты камтыган, тастыктама электрондук катты аласыз.

 

Маалыматтык кат

Урматтуу кесиптештер!

 

Билим берүүдөгү заманбап маалыматтык технологиялар институту (БЗМТИ, Бишкек ш., Кыргыз Республикасы) жана Казак эмгек жана социалдык мамилелер академиясы (КазЭжСМА, Алматы ш., Казакстан Республикасы)  2020-жылдын 2-декабрында «Онлайн окутуу – билим берүү технологиясы катары» темасында Эл аралык тегерек үстөл өткөрөт.

“Тегерек үстөлдүн” ишинин багыттары:

 • Экстремалдуу шарттарда аралыктан окутуу;
 • Онлайн окутуудагы методикалык ыкмалар, көйгөйлөр жана чечүү жолдору;
 • Онлайн окутуудагы заманбап коммуникативдик жана санариптик технологиялар: тенденциялар, тренддер, артыкчылыктар, “өсүү чекити” жана “тар жерлер”;
 • Онлайн окутууда сабактарды окутуунун заманбап парадигмасы.

 

 

“Тегерек үстөлдүн” ишине катышуу үчүн 2020-жылдын 25-ноябрына чейин өтүнмө берүү жана баяндамалардын тексттерин жөнөтүү керек.

 

Тегерек үстөлдүн жумушчу тилдери: кыргыз, орус, казак жана англис. Тегерек үстөлдүн иши аралык (сырткы) формасында өткөрүлөт.

 

Материалдарды жол-жоболоштурууга карата техникалык талаптар:

 1. Макаланын көлөмү төмөндөгү тилдердин биринде: орус, кыргыз, казак же англис 7-10 бет, Winword текст редакторунда жазылышы керек.  Шрифт — Times New Roman, негизги тексттин шрифтинин өлчөмү — 12, макаланын аталышы жарым кара шрифт менен басылат, шрифттин өлчөмү – 14, саптар ортосундагы аралык -1,5, беттерди номерлөө – төмөн жакта борбордо, бардык тараптан талаа — 2 см.  Жарыялануучу  иш автор (авторлор) тарабынан жакшылап редакцияланып жана окулушу керек.
 2. Биринчи бетте жогору жакта тең ортосунда аталышы чоң тамгалар менен жарым кара шрифт менен жазылат. Төмөнүрөөк беттин тең ортосунан 2 интервалдан кийин оң жакка кысуу менен жазылат:
 • автордун/лордун фамилиясы, аты, атасынын аты (ошондой эле эгерде болсо, толук авторлоштор көрсөтүлөт);
 • окумуштуулук даражасы, наамы;
 • кызматы;
 • уюмдун толук аталышы;
 • почта дареги, телефону жана электрондук почта дареги.
 1. Төмөнүрөөк 2 интервалдан кийин баяндаманын аннотациясы, төмөнүрөөк аннотациядан тартып 4 интервалдан кийин – баяндаманын тексти басылат. Тизме макаланын аягында берилет жана тексттеги цитаталоо тартибине ылайык номерленет. Автор (алгач фамилиясы, андан кийин инициалдары), аталышы, басып чыгаруу орду жана жылы, бети көрсөтүлөт. Шилтемелердин катар номери квадраттык кашаанын ичинде жазылышы керек (мисалы, [1], [2]). Макаланын акыркы бети толук толтурулган болушу керек.
 2. Көрсөтүлгөн талаптарга жооп бербеген кол жазмалар жарыялоого кабыл алынбайт.
 3. Уюштуруу комитети “Материалдарды” (баяндамалардын тексттерин) Тегерек үстөлдү өткөрүү күнү акысыз негизде басып чыгарууну пландайт.
 4. Макаланын электрондук версиясы жогоруда көрсөтүлгөн электрондук дарекке жөнөтүлүшү керек.

Бир автордон бериле турган жарыялоолордун саны чектелген эмес. Конференциянын материалдарынын жыйнагы басылып чыккан материалдарды илимий жарыялоо катары таанууну шарттаган ISBN (International Standard of Books Number) расмий белгисине ээ.

 

Урматтуу кесиптештер!

Бул маалыматты Эл аралык тегерек үстөлдүн ишине катышууга жана материалдарды жарыялоого кызыккан жактардын кеңири чөйрөлөрүнүн арасында жайылтсаңыз Сизге ыраазы болобуз.

Биз өткөрүп жаткан конференцияга өз убагында даярдануу жана катышуу боюнча тиешелүү чараларды көрүү үчүн бул катты Сиздин ЖОЖ жетекчисине кабарлоону өтүнөбүз.

 

Терең урматтоо жана андан аркы өз ара кызматташтыкка үмүт артуу менен                      БЗМТИ уюштуруу комитети, КазЭжСМА уюштуруу комитети.

 


 • Автор: ulukbek16
 • Создано: Ноябрь 12th, 2020
 • Просмотрено: 45