Институт современных информационных технологий в образовании

Не уставайте делать добро - Жакшылык жерде калбайт

Шаршенбаев Акылбек Кадырбекович


img_6609

Мамлекеттик тил боюнча проректор — 1993-1998- жылдары Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кыргыз филологиясы факультетинде окуган. 1998-2006-жылдары Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Тил илими институтунун кеп маданияты жана грамматика бөлүмүндө кенже илимий кызматкер, илимий кызматкер болуп иштеген. 2006-2010-жылдары И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын кыргыз жана орус тилдери кафедрасынын башчысы кызматын аркалаган. 2010-жылдын сентябрь айынан 2014-жылдын февраль айына чейин Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин К.Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиянын тышкы саясатты изилдөө борборунун директору, билингвистика жана тил котормолору борборунун директору, “Кыргыз тили” программасынын жетекчиси, андан кийин иш кагаздарын кыргыз тилине которуу секторунун башчысы, Профсоюз уюмунун төрагасы болуп үзүрлүү эмгектенип келди.

2014-жылдын август айынан бери Билим берүүдөгү заманбап маалыматтык технологиялар институтунун лингвистика кафедрасынын башчысы, орто кесиптик билим берүү боюнча проректор, андан кийин мамлекеттик тил боюнча проректор кызматын аркалап келет.

Филология илимдеринин кандидаты (2006), доценттин м.а. “Азыркы кыргыз тилиндеги экзотикалык сөздөр” деген илимий эмгектин, 20 жакын илимий жана публицистикалык макалалардын, методикалык окуу куралдарынын, сөздүк, энциклопедиялардын кошмо авторлорунун бири. “Сүйлөшүү стили” аттуу докторлук диссертациянын үстүндө иштөөдө. Негизги илимий изилдөө багыты – кыргыз тили, кыргыз тилинин лексикалык түзүлүшү, лексикалык семантика жана стилистика маселелери.

Иш-чаралар Мөөнөтү Аткаруучулар
1 Кыргыз тилине, маданиятына, тарыхына арналган иш-чараларды уюштуруу, ѳткѳрүү январь-май декан,директорлор
2 Окуу жайда бардык иш-кагаздарын эки тилде (кыргыз, орус) жүргүзүүнү кѳзѳмѳлгѳ алуу январь-май декан, директорлор, кафедра башчылары, циклдын жетекчилери, бѳлүм башчылар
3 Кыргыз тилинде жазылган эмгектердин жарык кѳрүшүнѳ кѳмѳктѳшүү январь-май лингвистика кафедрасы
4 Жыйналыштарды кыргыз тилинде өткөрүүнү көзөмөлгө алуу дайыма ректорат
5 Окутуучулар жана кызматкерлер үчүн мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүүнү уюштуруу жыл ичинде лингвистика кафедрасы
Башка мекеме-уюмдарда өтө турган мамлекеттик тилге тиешелүү ар кандай иш-чараларга катышуу дайыма лингвистика кафедрасы
Котормо тексттер менен иштѳѳ дайыма лингвистика кафедрасы

  • Автор: admin
  • Создано: Ноябрь 15th, 2015
  • Просмотрено: 507