2020-жылдын 28-январында ББЗИТИнин «Педагогика» жана «Лингвистика» кафедраларынын профессордук

2020-жылдын 28-январында ББЗИТИнин «Педагогика» жана «Лингвистика» кафедраларынын профессордук-окутуучулар курамына «Сапаттуу Билим» аккредитациялык агенттигинин директору П.З.Бостонова «Билим берүү программасы жана отчет жазууну ички баалоо» аттуу семинарын өткөрдү. [Показать эскизы] Жыйынтыгында катышуучуларга … Читать далее 2020-жылдын 28-январында ББЗИТИнин «Педагогика» жана «Лингвистика» кафедраларынын профессордук