Институт современных информационных технологий в образовании

Не уставайте делать добро - Жакшылык жерде калбайт

2020-жылдын 9-октябрында ИСИТОнун Окумуштуулар кеңешинин кезектег...
1

 Анда төмөндөгү маселелер каралып, тиешелүү чечимдер кабыл алынды:   1. ИСИТОну өнүктүрүүдөгү приоритеттүү багыттар. 2. Окумуштуулар кеңешинин, окуу-методикалык кеңештин, факультеттин кеңешинин, медколледждин жана профколледждин педкеңештеринин курамын түзүү жана бекитүү. 3. ИСИТОнун 2020-2021-окуу жылындагы…

  • Автор: Sheraman Talantbekov
  • Создано: Октябрь 9th, 2020
Читать далее >>>

Медиаресурсы ИСИТО