билим берүүдѳгү заманбап информациялык технологиялар институту

Жакшылык жерде калбайт - Не уставайте делать добро

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ (ИС...
KRUGLYJ_STOL

Информационное письмо Уважаемые коллеги! Институт Современных Информационных Технологий в образовании (ИСИТО, г. Бишкек, Кыргызская Республика) и Казахская Академия труда и социальных отношений (КазАтисо, г. Алматы, Республика Казахстан) 2 декабря…

  • Автор: Sheraman Talantbekov
  • Создано: Ноябрь 4th, 2020
Читать далее >>>
Билим берүүдөгү заманбап информациялык технологиялар институту “Ы...
IMG_0545

23-сентябрь – “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” КР Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 31 жылдыгына карата КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан мамлекеттик тилдин бир айлыгы жарыяланган. Бир айлыктын…

  • Автор: Sheraman Talantbekov
  • Создано: Ноябрь 4th, 2020
Читать далее >>>

Медиаресурсы ИСИТО