билим берүүдѳгү заманбап информациялык технологиялар институту

Жакшылык жерде калбайт - Не уставайте делать добро

Кезектеги Окумуштуулар кеңеши


2022-жылдын 11- мартында ИСИТОнун кезектеги Окумуштуулар кеңеши болду. Анда кышкы сессиянын жыйынтыктары, кесипке багыттоочу иштер, медициналык колледждеги окуу-методикалык жана тарбиялык иштер, аймактардагы кесиптик колледждердин ишмердүүлүгү тууралуу маселелер талкууланып, отчеттор угулуп, тиешелүү чечимдер кабыл алынды.


  • Автор: admin
  • Создано: Март 11th, 2022
  • Просмотрено: 1032