«Кыргызстандын жаратылышын сактоо ар барибиздин милдетибиз.

       Адамзат баласынын жашоосу табият менен тыгыз байланышта эмеспи, ботончо кыргыз улутунун турмушу. Жаратылыш адамдар тарабынан тарых бою  акыркы учурда, болуп корбогондой булганды. Онор жай ондурушунун 19-20 кылымдарда … Читать далее «Кыргызстандын жаратылышын сактоо ар барибиздин милдетибиз.