Институт современных информационных технологий в образовании

Не уставайте делать добро - Жакшылык жерде калбайт

2019-жылдын 28-февралынын 3-мартына чейинки убакыт ичинде К.Карасаев атындагы БГУда болуп өткөн


     2019-жылдын 28-февралынын 3-мартына чейинки убакыт ичинде К.Карасаев атындагы БГУда болуп өткөн “Инновационные образовательные техналогии в профессиональной деятельности педагога” жана “21-кылымда Кыргызстандын билим берүү системасынын глобалдаштырылышы” аттуу семинар болуп өттү.  Семинарга Жогорку Кесиптик Билим Берүү Факультетинин  мугалимдер жааматы квалификациясын жогорулатып  72саат көлөмүндөгүсертификаттарга ээ болушту.

     8-апрель 2019-жылы факультеттин деканы Мааткеримов Бакыт Асранбекович ректордун атынан тапшырып куттуктоо сөз сүйлөп  чыгармачылык жетишкендиктерди каалады.

ЖКБФ деканы Мааткеримов Бакыт Асранбекович


  • Автор: admin
  • Создано: Апрель 10th, 2019
  • Просмотрено: 291