Педагогика илими студенттердин көз карашы менен

2020-жылдын 12-мартында ББЗИТИде «Педагогика илими студенттердин көз карашы менен» аттуу жогорку окуу жайлар арасында студенттик илимий-практикалык конференция болуп ѳттү. Конференцияга К.Карасаев атындагы БМУнун, Ж.Баласагын атындагы КУУнун, … Читать далее Педагогика илими студенттердин көз карашы менен