Институт современных информационных технологий в образовании

Не уставайте делать добро - Жакшылык жерде калбайт

Адамдагы сулуулук жүздө, жүздөгү сулуулук көздө. Бирок, адамды су...
img_3499

     Чечендик өнөр — адамдын тубаса таланттуулугуна түздөн-түз байланыштуу келип, эчен, ар кыл чөйрөдө, ар кандай жагдайга кабылып, өзүнүн логикасын, өз күчүн, тапкычтыгын, акыл таразасын, психологиясын сынаган тынымсыз көнүгүүсүнүн, изденүүсүнүн…

  • Автор: admin
  • Создано: Февраль 28th, 2019
Читать далее >>>
Информационное письмо
ISITO

  Информационное  письмо Уважаемые коллеги!   Институт Современных Информационных Технологий в образовании (ИСИТО) 22 мая 2019 года проводит Международную научно-практическую конференцию «Языковое единство и языковое разнообразие в современном поликультурном мире»,…

  • Автор: admin
  • Создано: Февраль 28th, 2019
Читать далее >>>

Медиаресурсы ИСИТО