Институт современных информационных технологий в образовании

Не уставайте делать добро - Жакшылык жерде калбайт

ЭНЕ ТИЛ КҮНҮ БЕЛГИЛЕНҮҮДӨ


“21-февраль — Эне тилдин эл аралык күнүнө”  карата ББЗИТИнин Кесиптик колледжинде “Эне тил  – элдин уюткусу” аттуу темада кыргыз тили жана адабияты сабагынын  окутуучулары ачык сабактарынын топтомун  жыйынтыкташты.

Иш-чарада эне тилдин баалуулугу, улуулугу,  касиети жана актуалдуулугу жөнүндө студенттерге кызыктуу маалыматтар берилди. Дубал газеталардын көргөзмөсү уюштурулду.


  • Автор: Чолпон isito
  • Создано: Февраль 15th, 2023
  • Просмотрено: 435