Институт современных информационных технологий в образовании

Не уставайте делать добро - Жакшылык жерде калбайт

ИШЕНААЛЫ АРАБАЕВГЕ 140 ЖЫЛ


Институттун гуманитардык жана тил дисциплиналары кафедрасы  Ишенаалы Арабаевдин 140 жылдыгына карата бир катар иш-чараларды өткөрдү.

“И.Арабаев алгачкы илимпоз жана мамлекеттик ишмер” деген темада ачык сабактардын топтому, дубал газеталардын көргөзмөсү өтүп, илимий рефераттар жазылып, видео-роликтер тартылды. Жыйынтыктоочу бөлүгүнө кафедранын профессордук-окутуучулар курамы жана студенттер катышты.


  • Автор: admin
  • Создано: Декабрь 14th, 2022
  • Просмотрено: 620
Alexa Seleno
@alexaseleno