Институт современных информационных технологий в образовании

Не уставайте делать добро - Жакшылык жерде калбайт

Новости

Онлайн окутуу – билим берүү технологиясы катары темасында Эл арал...
KRUGLYJ_STOL

БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ ЗАМАНБАП МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТИ (БЗМТИ) КАЗАК ЭМГЕК ЖАНА СОЦИАЛДЫК МАМИЛЕЛЕР АКАДЕМИЯСЫ (КазЭжСМА)                                                                                       Уюштуруу комитетинин дареги:  Кыргыз  Республикасы, 720019, Бишкек ш., Махатма Ганди көч. 114, тел.: +996 312…

 • Автор: ulukbek16
 • Создано: Ноябрь 12th, 2020
Читать далее >>>
Бардык жолдор ИСИТОго алып барат…
aboutisito

ИСИТО 2003-жылы 10-ноябрда түптөлгөн. Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын ичинен Билим берүүдөгү заманбап информациялык технологиялар институту (ИСИТО) учурда өнүгүүнүн жолунда десек жаңылышпайбыз. Түптөлгөнүнө 17 жыл болсо дагы өлкөбүздөгү алдыңкы окуу жайлар…

 • Автор: ulukbek16
 • Создано: Ноябрь 6th, 2020
Читать далее >>>
ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ (ИС...
KRUGLYJ_STOL

Информационное письмо Уважаемые коллеги!   Институт Современных Информационных Технологий в образовании (ИСИТО, г. Бишкек, Кыргызская Республика) и Казахская Академия труда и социальных отношений (КазАтисо, г. Алматы, Республика Казахстан) 2 декабря…

 • Автор: Sheraman Talantbekov
 • Создано: Ноябрь 4th, 2020
Читать далее >>>
Билим берүүдөгү заманбап информациялык технологиялар институту “Ы...
IMG_0545

23-сентябрь – “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” КР Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 31 жылдыгына карата КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан мамлекеттик тилдин бир айлыгы жарыяланган. Бир айлыктын…

 • Автор: Sheraman Talantbekov
 • Создано: Ноябрь 4th, 2020
Читать далее >>>
Рабочая встреча членов СНК с представителями ИСИТО.
IMG_0497-min

   30 октября в ИСИТО состоялось очередное заседание СНК, где присутствовали заведующие кафедр  факультета Высшего профессионального образования. Были рассмотрены и утверждены план работы СНК на 2020-2021г. Информацию об основных направлениях…

 • Автор: Sheraman Talantbekov
 • Создано: Октябрь 30th, 2020
Читать далее >>>
В ИСИТО В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ «КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛ...
1

16 октября 2020 года кафедра информационных технологий, менеджмента и права ИСИТО в онлайн — режиме организовал круглый стол на тему «Консолидация усилий работодателей и вуза в подготовке кадров». В работе…

 • Автор: Sheraman Talantbekov
 • Создано: Октябрь 23rd, 2020
Читать далее >>>
«Кыргызстан в четвертой промышленной революции».
4545

     Факультетом высшего профессионального образования с целью консолидации усилий работодателей и вузов в решении вопроса эффективной подготовки кадров в ИСИТО, 2 октября 2020 года была организована лекция старшего специалиста…

 • Автор: Sheraman Talantbekov
 • Создано: Октябрь 12th, 2020
Читать далее >>>
2020-жылдын 9-октябрында ИСИТОнун Окумуштуулар кеңешинин кезектег...
1

 Анда төмөндөгү маселелер каралып, тиешелүү чечимдер кабыл алынды:   1. ИСИТОну өнүктүрүүдөгү приоритеттүү багыттар. 2. Окумуштуулар кеңешинин, окуу-методикалык кеңештин, факультеттин кеңешинин, медколледждин жана профколледждин педкеңештеринин курамын түзүү жана бекитүү. 3. ИСИТОнун 2020-2021-окуу жылындагы…

 • Автор: Sheraman Talantbekov
 • Создано: Октябрь 9th, 2020
Читать далее >>>
1 2 3 4 5 41

Медиаресурсы ИСИТО