билим берүүдѳгү заманбап информациялык технологиялар институту

Жакшылык жерде калбайт - Не уставайте делать добро

Институтта 11-ноябрь күнү “1-курстарды тосуп алуу аземине”, “ИСИТ...
a2

Студенттик күндөр керемет, Ал күндөргө эмне тең келет. Баа жеткис баалуу күндөрүм, Жамгырдай кеттиң себелеп дегендей Институтта 11-ноябрь күнү “1-курстарды тосуп алуу аземине”, “ИСИТО нун 16 жылдык туулган күнүнө”…

  • Автор: Sheraman Talantbekov
  • Создано: Ноябрь 12th, 2019
Читать далее >>>
Силлабусы Фармация

Силлабус по дисциплине: «Фармацевтическая технология» Силлабус по дисциплине: «Фармацевтическая химия» Силлабус по дисциплине: «Неорганическая химия» Силлабус по дисциплине: «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф» СИЛЛАБУС по дисциплине: «Биология с основами медицинской…

  • Автор: Sheraman Talantbekov
  • Создано: Ноябрь 12th, 2019
Читать далее >>>
Банковское дело

Основная профессиональная образовательная программа 080108 «Банковское дело»   Квалификация – специалист банковского дела Срок обучения: на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев на базе среднего…

  • Автор: Sheraman Talantbekov
  • Создано: Ноябрь 12th, 2019
Читать далее >>>

Медиаресурсы ИСИТО