билим берүүдѳгү заманбап информациялык технологиялар институту

Жакшылык жерде калбайт - Не уставайте делать добро

Медиаресурсы ИСИТО

Alexa Seleno
@alexaseleno