билим берүүдѳгү заманбап информациялык технологиялар институту

Жакшылык жерде калбайт - Не уставайте делать добро

“Кыргыз таануу” кафедрасы


Мамлекеттик тилдин маанилүүлүгү, 2019-2020-окуу жылында комплекстүү мамлекеттик экзамендердин киришине байланыштуу “Кыргыз таануу” кафедрасы ИСИТОнун Окумуштуулар кеңешинин 2019-жылдын 25-октябрындагы №1протоколунун чечими жана ректордун 2020-жылдын 20-январындагы 01-3/221 буйругу менен түзүлгөн.

“Кыргыз таануу” кафедрасында төмөнкү сабактар окутулат:

-Кыргыз тили жана адабияты;

-Кыргызстандын тарыхы;

-Кыргызстандын географиясы;

-Манастаануу.

“Кыргыз таануу” кафедрасы – жогорку кесиптик билим берүү факультетинин жана медициналык колледждин студенттерине кыргыз элинин этномаданиятын, этнопедагогикасын, этнографиясын, тарыхын, тарыхый географиясын, тилин, руханий бай дөөлөттөрүн ар тараптуу, комплекстүү билим бере турган кафедра. Кафедра мындан сырткары, студенттердин жана окутуучулардын илимий-изилдөө жумуштары менен дагы алектенет. Өзгөчө тарых, кыргыз тили, кыргыз адабияты, география илимдерине басым жасайт.

Кафедрада 6 окутуучу, анын ичинен 3 илимдин кандидаты, доцент, 1 ага окутуучу, 2 окутуучу эмгектенет.

novyj-risunok

 

 

 

 

Шаршенбаев Акылбек Кадырбекович – кафедра башчысы, филология илимдеринин кандидаты, доценттин м.а., КР билим берүүсүнүн мыктысы.

 

 

 

 

 

 

 

novyj-risunok-1

 

 

 

 

 

 

Темирбаев Бердигул – тарых илимдеринин кандидаты, доцент, КР билим берүүсүнүн мыктысы.

 

 

 

 

 

 

novyj-risunok-2

 

 

 

 

 

 

Байгазиев Медербек Казыбаевич — филология илимдеринин кандидаты, доценттин м.а.

 

 

 

 

 

 

 

 

novyj-risunok-3

 

 

 

 

Дурболонова Айнуура Советбековна – ага окутуучу, КР билим берүүсүнүн мыктысы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

novyj-risunok-4

 

 

 

Осмонбекова Айжан Болотбековна – ага окутуучу.

 

 

 

 

 

 

 

 

novyj-risunok-5

 

 

 

 

 

Ажыгулова Жазгүл Калыбековна –окутуучу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Кыргыз таануу” кафедрасынын профессордук-окутуучулар курамынын эмгектери

Шаршенбаев Акылбек Кадырбековичтин эмгектеринин тизмеси

Монография

 1. Экзотикалык сѳздѳр. Бишкек, 2015. 127 бет

Окуу куралдары

 1. Кыргыз тили. Энциклопедиялык сөздүк. Окуу куралы. Бишкек-2004. 494 бет (авторлош)

2.1-курстун студенттери үчүн кыргыз тили боюнча сабактардын усулдук иштелмелери. Бишкек-2010. 80 бет (авторлош).

3.Кыргыз тили. Окуу куралы (авторлош). Бишкек, 2013.176 бет

Илимий макалалар

1.Көп тил билүү – ар дайым актуалдуу жана популярдуу. Бишкек-2019. ИСИТО. Илимий макала

2.Түрк тилдериндеги кабыл алынган сөздөр.Стерлитамак, Россия.2017. (Авторлош)

Сөздүк, энциклопедиялар

1.Орусча-кыргызча медициналык сөздүк.Бишкек, 2017 (авторлош).398 бет

2.Кыргызстан. Улуттук энциклопедия. Бишкек-2006.688 бет (авторлош).

Темирбаев Бердигул Темирбаевичтин эмгектеринин тизмеси

 1. Темирбаев Б., Подкуйко Ю.В. Центральная Азия: история региона с древнейших времен до 1917 года. Ч.1 Бишкек 1997г.
 2. Темирбаев Б., Подкуйко Ю.В.Центральная Азия: история региона, эпоха модернизации ч.2. Бишкек 2017г.
 3. Темирбаев Б., Подкуйко Ю.В. Социально-экономические отношения у кыргызов 16- первая половина 19 го века. Бишкек 1998 год.
 4. Темирбаев Б., Подкуйко Ю.В. История кыргызов, основные проблемы. Бишкек 2000 г.
 5. Темирбаев Б., Подкуйко Ю.В. Эффективное учебное пособие по подготовке к сдаче экзамена по истории Кыргызстана. Бишкек 2017 – 2018.
 6. Темирбаев Б. Кыргызстандын өткөөл мезгилдеги агрардык мамилелери (1991-2005ж.) Бишкек 2011ж.

 

Байгазиев Медербек Казыбаевичтин эмгектери

Монография

1.Табылды Мукановдун чыгармачылыгы 1960-1980-жылдардагы кыргыз поэзиясынын контекстинде. Бишкек – 2009. 118 бет


 • Автор: admin
 • Создано: Февраль 10th, 2020
 • Просмотрено: 4170
Alexa Seleno
@alexaseleno