билим берүүдѳгү заманбап информациялык технологиялар институту

Жакшылык жерде калбайт - Не уставайте делать добро

“Кыргыз таануу” кафедрасы

Мамлекеттик тилдин маанилүүлүгү, 2019-2020-окуу жылында комплекстүү мамлекеттик экзамендердин киришине байланыштуу “Кыргыз таануу” кафедрасы ИСИТОнун Окумуштуулар кеңешинин 2019-жылдын 25-октябрындагы №1протоколунун чечими жана ректордун 2020-жылдын 20-январындагы 01-3/221…

  • Автор: Sheraman Talantbekov
  • Создано: Февраль 10th, 2020
Читать далее >>>

Медиаресурсы ИСИТО