билим берүүдѳгү заманбап информациялык технологиялар институту

Жакшылык жерде калбайт - Не уставайте делать добро

ОКУМУШТУУЛАР КЕҢЕШИ БОЛУП ӨТТҮ

28-февралда ББЗИТИнин Окумуштуулар кеңешинин кезектеги жыйыны болуп өттү. Жыйында структуралык бөлүмдөрдүн жарым жылдык отчеттору, кесипке багыттоочу иштердин жүрүшү жана окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу боюнча курстарды уюштуруу маселелери каралып, тиешелүү чечимдер…

  • Автор: Чолпон isito
  • Создано: Март 1st, 2023
Читать далее >>>

Медиаресурсы ИСИТО