билим берүүдѳгү заманбап информациялык технологиялар институту

Жакшылык жерде калбайт - Не уставайте делать добро

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби бланкка «Кыргыз Республикасынн символдору жонундо» Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жайгаштырылат


Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби бланкка «Кыргыз Республикасынн символдору жонундо» Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жайгаштырылат

Презентация 1


  • Автор: admin
  • Создано: Ноябрь 28th, 2017
  • Просмотрено: 3001
Alexa Seleno
@alexaseleno