билим берүүдѳгү заманбап информациялык технологиялар институту

Жакшылык жерде калбайт - Не уставайте делать добро

Мүлктү камсыздандыруу


2020 жылдын 5-февралында «Ингосстрах» камсыздандыруу компаниясынын лекторлору: Рысбеков Бектурат Рысбекович, Тойбеков Ильяс Орунбаевич ИСИТОнун укук таануу адистигинин студенттерине мүлктү камсыздандыруу темасында, практикада кандай иш аракеттер жасалып жатканын айтып беришти. Мүлктү камсыздандыруу экономиканын иштөсүндө жана элдин жашоо турмушун колдоодо маанилүү экенин белгилешти.

 

 

Базар экономикасында мүлктү камсыздандыруу- бир жагынан коргоочу, экинчи жагынан, пайда алып келүүчү каражат катары эсептелишин түшүндүрүштү.

Кыргызстанда чоң экономикалык өзгөрүлөр болуп жатканын, коом экономиканын өнүгүүсүнө базардык механизмдердин ордуна көңүл бурушту. Мүлктү камсыздандыруунун керектиги базар ички түзүмдүн ажырагыс бир бөлүгү деген ойду билдиришти. Мунун баарына ачык шарттар түзүлүп, баарыбызды өмүрүбүздөн баштап, мүлкүбүзгө чейин касыздандырууну сунуш киргизишти.


  • Автор: admin
  • Создано: Февраль 14th, 2020
  • Просмотрено: 2110
Alexa Seleno
@alexaseleno