билим берүүдѳгү заманбап информациялык технологиялар институту

Жакшылык жерде калбайт - Не уставайте делать добро

Сабаттуу жазуу – заманбап жашоонун талабы


Билим берүүдөгү заманбап информациялык технологиялар институту 2022-жылдын 28-февралында Эне тилдин эл аралык күнүнө карата Бишкек шаарындагы ЖОЖдор аралык “Сабаттуу жазуу – заманбап жашоонун талабы” аттуу мамлекеттик тилде жат жазуу боюнча чемпионат уюштурду.

Чемпионаттын максаты – студенттерди мамлекеттик тилде сабаттуу жазууга үндөө, сабаттуу жазуу маданиятын өркүндөтүү жана ошондой эле мамлекеттик тилдин кадыр-баркын жогорулатуу.

Чемпионатка Бишкек шаарындагы 14 жогорку окуу жайдан, 28 студент катышты. Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Билим берүүдөгү заманбап информациялык технологиялар институту(ИСИТО), И. Арабаев атындагы КМУ жана К.Карасаев атындагы БМУнун студенттери жат жазууну “Эң жакшы” деген баага жазышты.


  • Автор: admin
  • Создано: Март 1st, 2022
  • Просмотрено: 2858
Alexa Seleno
@alexaseleno